NOU! 18.11.2021 - ANUNȚ reluare concurs -  suspendat în data de 04.10.2021

Anunț în atenția candidaților care au depus dosare înainte de suspendarea concursului

 • Asistent medical generalist debutant, studii PL

Fisa post * Tematica si bibliografie

 • Infirmiara, 6 luni vechime

Fisa post * Tematica si bibliografie

 • Infirmiara, debutant

Fisa post * Tematica si bibliografie

 • Muncitor necalificat suptaveghere bolnavi psihici periculosi

Fisa post * Tematica si bibliografie

 • Muncitor nercalificat bucatarie

Fisa post * Tematica si bibliografie

 • Muncitor calificat IV - Fochist

Fisa post * Tematica si bibliografie


ANUNȚ Concurs post Vacant Farmacist Specialist

NOU!!! 08.11.2021 - Anunț verificare dosare


NOU 04.10.2021 - Anunt Suspendare Concurs Ocupare Posturi Vacante

NOU 17.09.2021 - Anunt concurs ocupare posturi vacante - perioada nedeterminata

 • Asistent medical generalist debutant, studii PL

Fisa post * Tematica si bibliografie

 • Infirmiara, 6 luni vechime

Fisa post * Tematica si bibliografie

 • Infirmiara, debutant

Fisa post * Tematica si bibliografie

 • Muncitor necalificat suptaveghere bolnavi psihici periculosi

Fisa post * Tematica si bibliografie

 • Muncitor nercalificat bucatarie

Fisa post * Tematica si bibliografie

 • Muncitor calificat IV - Fochist

Fisa post * Tematica si bibliografie


05.10.2021 - Anunț Concurs Promovare Internă Anunț final


NOU!!! 22.07.2021 - ANUNȚ OCUPARE  POSTURI -  PERIOADĂ DETERMINATĂ - FĂRĂ CONCURS (conf. Lg 55/2020)

Anunt selecție dosare Muncitor necalificat bucătărie  *  Anunț rezultate probă interviu de angajare Muncitor necalificat bucătărie

Anunt selecție dosare Muncitor Clificat fochist IV   


01.04.2021 - ANUNȚ CONCURS MANAGER PERSOANĂ FIZICĂ

05.05.2021 -ora 14:00- Anunț selecție dosare Concurs Manager - persoană fizică

07.05.2021 - ora 13:30 - Anunț al Comisiei de soluționare a contestațiilor

17.05.2021 - ora 15:00 - Anunț susținere Proiect de mamagement Idricianu Victor

          ANUNȚ FINAL concurs manager - persoană fizică


NOU!!! 23.11.2020 - ANUNȚ OCUPARE  POSTURI -  PERIOADĂ DETERMINATĂ - FĂRĂ CONCURS


NOU!!! 13.11.2020 - ANUNȚ OCUPARE  POSTURI -  PERIOADĂ DETERMINATĂ - FĂRĂ CONCURS


NOU!!! 15.10.2020 ANUNȚ OCUPARE POST FARMACIST SPECIALIST -  PERIOADĂ DETERMINATĂ - FĂRĂ CONCURS


 

NOU Septembrie 2020 - Anunț examen promovare în trepte profesionale superioare


Nou Iunie 2020 - Anunț examen promovare în trepte profesionale superioare


Anunț Concurs post vacant Director Financiar-Contabilitate

Anunt Selectie Dosare      Anunț probă scrisă    Anunț proiect management    Anunț probă interviu    Anunț Final


NOU! (06.12.2019) Anunț Concurs post vacant PSIHOLOG PRACTICANT   -   Calendar concurs, Condiții de participare

Anunț Selecție dosare (23.12.2019)   Anunț Probă scrisă    Anunț Probă interviu    Anunț Final


NOU! (05.12.2019) Anunț Concurs posturi vacante   -   Calendar concurs, Condiții de participare

(NOU 07.01.2020) ANUNȚ ORGANIZARE PROBĂ SCRISA CONSURS ASISTENT MEDICAL GENERALIST

Anunț Selecție dosare   Anunț Soluționare contestații   Anunț Probă Scrisă  Anunț Probă Interviu    Anunț Final


Anunț Selecție dosare  Anunț Probă Scrisă    Anunț Probă Interviu   Anunț Final


NOU! (26.09.2019) Anunț Examen de promovare pentru trecerea în trepte profesionale superioare  Economist

NOU! (09.08.2019) Anunț Concurs posturi vacante   -   Calendar concurs, Condiții de participare

Anunț selecție dosare  Anunț soluționare Contestație  Anunț probă scrisă   Anunț probă interviu  Anunț FINAL

Anunț selecție dosare  Anunț probă scrisă   Anunț probă interviu  Anunț FINAL

Anunț selecție dosare  Anunț probă scrisă   Anunț probă interviu  Anunț FINAL

Anunț selecție dosare   Anunț probă scrisă   Anunț probă interviu  Anunț FINAL

Anunț selecție dosare  Anunț probă scrisă  Anunț probă inteviu   Anunț Final

angajari