25.10.2023

 1. Anunț examen intern de promovare în grade și trepte profesionale superioare

15.09.2023

1. Anunț concurs ocupare post vacant Medic specialist - Anexa I (formular de înscriere la concurs), Anexa II (model adeveriță de vechime)

Anunț selecție dosare   Anunț probă scrisă   Anunț proba clinică  Anunț Final


24.08.2023

1. Anunț concurs ocupare post vacant referent de specialitate debutant și muncitor necalificat bucătărie - Anexa I (formular de înscriere la concurs), Anexa II (model adeveriță de vechime)

Anunț selecție dosare  Anunț probă scrisă  Anunț probă interviu  Anunț FINAL

Anunț selecție dosare   Anunț probă scrisă  Anunț probă interviu  Anunț FINAL


 19.07.2023

1. Anunț concurs ocupare post vacant infirmieră și îngrijitoare - Anexa I (formular de înscriere la concurs), Anexa II (model adeveriță de vechime)

Anunț selecție dosare    Anunț probă scrisă    Anunț probă interviu   Anunț FINAL

Anunț selecție dosare    Anunț probă scrisă    Anunț probă interviu    Anunț FINAL


  2. Anunț concurs ocupare post vacant Asistent medical generalist debutant (studii PL) și instructor ergoterapie debutant - Anexa I (formular de înscriere la concurs), Anexa II (model adeveriță de vechime)

Anunț selecție dosare   Anunț probă scrisă   Anunț probă interviu   Anunț Final

Anunț selecție dosare   Anunț probă scrisă    Anunț probă interviu  Anunț Final


12.07.2023 

1. Anunț concurs ocupare post vacant Economist debutant - Anexa I (formular de înscriere la concurs), Anexa II (model adeveriță de vechime)

Anunț selecție dosare     Anunț probă scrisă     Anunț probă interviu   Anunț FINAL


12.05.2023 Anunț Concurs Director Financiar-Contabil

 1. Bibliografie

2. Teme cadru

3. Grilă de evaluare proiect

Anunț selecție dosare

Anunț probă scrisa DFC

Anunț probă susținere PM

Anunț probă interviu DFC

Anunț FINAL DFC


  1. Anunț concurs ocupare post vacant infirmieră și îngrijitoare - Anexa I (formular de înscriere la concurs), Anexa II (model adeveriță de vechime)

 •  Fișă de post infirmier
 • Tematică și bibliografie infirmier

  2. Anunț concurs ocupare post vacant Asistent medical generalist debutant (studii PL) și instructor ergoterapie debutant - Anexa I (formular de înscriere la concurs), Anexa II (model adeveriță de vechime)

Fișă Post Asistent medical deb.                  Tematica și Bibliografie Asistent medical deb.

Fișă Post Instructor ergoterapie deb.          Tematica și Bibliografie Instructor ergoterapie deb.


     1. Anunț concurs - Muncitor necalificat bucatărie (peroadă determinată) - Anexa I (formular de înscriere la concurs), Anexa II (model adeveriță de vechime)

      Anunț selecție dosare    Anunț probă scrisă    Anunț probă interviu    Anunț Final

       2. Anunț concurs ocupare post vacant infirmieră, infirmier debutant și instructor ergoterapie - Anexa I (formular de înscriere la concurs), Anexa II (model adeveriță de vechime)

      Selecție dosare Infirmera - debutant

      Anunț probă scrisă Infirmieră - debutant

      Anunț probă interviu Infirmieră - debutant

      Anunț FINAL Infirmieră - debutant

      Selecție dosare Infirmera - 6 luni vechime

      Anunț probă scrisă Infirmieră - 6 luni vechime

      Anunț probă interviu Infirmieră - 6 luni vechime

      Anunț FINAL Infirmieră - 6 luni vechime

      Selecție dosare instructor de ergoterapie - debutant

      Anunț probă scrisă Instructor de ergoterapie - debutant

      Anunț probă interviu Instructor de ergoterapie - debutant

      Anunț FINAL Instructor ergoterapie - debutant

        3. Anunț concurs ocupare post vacant Muncitor clificat IV Bucătar, Muncitor clificat IV Fochist - Anexa I (formular de înscriere la concurs), Anexa II (model adeveriță de vechime)

      Anunț selecție dosare Muncitor VI - Bucătar

      Anunț probă scrisă Muncitor IV - Bucătar

      Anunț probă interviu Muncitor IV - Bucătar

      Anunț FINAL Muncitor IV - Bucătar

      Anunț selecție dosare Muncitor VI - Fochist

      Anunț probă scrisă Muncitor IV - Fochist

      Anunț probă interviu Muncitor IV- Fochist

      Anunț FINAL Muncitor IV - Fochist

       4. Anunț concurs ocupare post vacant Îngrijitor, Muncitor necalificat supraveghere bolnavi psihici periculoși - Anexa I (formular de înscriere la concurs), Anexa II (model adeveriță de vechime)

      Anunț selecție dosare Îngrijitoare  Anunț probă scrisă Îngrijitoare  Anunț soluționare contestație    Anunț probă interviu - Îngrijitoare

     Anunț FINAL - Îngrijitoare

      Anunț selecție dosare Muncitor necalificat supraveghere bolnavi psihici periculoși

      Anunț probă scrisă Muncitor necalificat supraveghere bolnavi psihici periculoși

      Anunț probă interviu Muncitor necalificat supraveghere bolnavi psihici periculoși

      Anunț FINAL Muncitor necalificat supraveghere bolnavi psihici periculoși

       5. Anunț concurs ocupare post vacant Asistent medical generalist debutant (studii PL) - Anexa I (formular de înscriere la concurs), Anexa II (model adeveriță de vechime)

     Anunț selecție dosare ASG - debutant (studii PL)    

     Anunț probă scrisa ASG - debutant (studii PL)

     Anunț probă interviu ASG - debutant (studii PL)

     Anunț FINAL ASG - debutant (studii PL)


Nou - 08.02.2023 Anunț concurs Director medical

 02.03.2023 Anunț probă scrisă        Anunț Susținere Proiect de Management      Anunț Interviu Selecție     Anunț Final

      Anunț selecție dosare

      Proiect de management candidat 1178/20.02.2023


NOU 21.11. 2022 - Anunț examen promovare în trepte profesionale superioare


NOU! (06.09.2022) - Anunț Examen de promovare pentru trecerea în trepte profesionale superioare


NOU!!! - Anunț concurs post vacant - Director Medical

        30.08.2022 - Anunt depunere dosare  


NOU!!! 01.07.2022 - Anunț Concurs funcții vacante - Medic Șef Secție

Anunț Viața Medicală

Tematică, Bibliografie și Teme cadru


NOU!!! 15.06.2022 - Anunț Concurs posturi vacante - Perioadă nedeterminată

As med Șef Secție - studii PL

Fișă post   -   Tematică și bibliografie

Anunț Selecție Dosare

11.07.2022 - Anunț probă scrisă

14.07.2022 - Anunț probă interviu

18.07.2022 - Anunț FINAL

Muncitor calificat II - Fochist

Fișă post   -   Tematică și bibliografie

Anunț Selecție Dosare

18.07.2022 - Anunț FINAL

Îngrijitoare

Fișă post   -   Tematică și bibliografie

Anunț Selecție Dosare

11.07.2022 - Anunț probă scrisă

18.07.2022 - Anunț FINAL


NOU! (14.03.2022) - ANUNȚ CONCURS - Muncitor necalificat bucătărie

Fișă post Muncitor bucătărie      Tematică și Bibliografie


NOU!!! 16.12.2021 - ANUNȚ OCUPARE  POSTURI -  PERIOADĂ DETERMINATĂ - FĂRĂ CONCURS


NOU! 18.11.2021 - ANUNȚ reluare concurs -  suspendat în data de 04.10.2021

Anunț în atenția candidaților care au depus dosare înainte de suspendarea concursului

 • Asistent medical generalist debutant, studii PL

Fisa post * Tematica si bibliografie

08.12.2021 Anunț Selectie dosare    IMPORTANT - Anunț privind desfășurarea probei scrise

15.12.2021 - Anunț rezultate probă scrisă

20.12.2021 - Anunț rezultate probă interviu

22.12.2021 - Anunț rezultate finale

 • Infirmiara, 6 luni vechime

Fisa post * Tematica si bibliografie

08.12.2021 Anunț Selectie dosare    IMPORTANT - Anunț privind desfășurarea probei scrise

15.12.2021 - Anunț rezultate probă scrisă

20.12.2021 - Anunț rezultate probă interviu

22.12.2021 - Anunț rezultate finale

 • Infirmiara, debutant

Fisa post * Tematica si bibliografie

08.12.2021 Anunț Selectie dosare    IMPORTANT - Anunț privind desfășurarea probei scrise

15.12.2021 - Anunț rezultate probă scrisă

20.12.2021 - Anunț rezultate probă interviu

22.12.2021 - Anunț rezultate finale

 • Muncitor necalificat suptaveghere bolnavi psihici periculosi

Fisa post * Tematica si bibliografie

08.12.2021 Anunț Selectie dosare    IMPORTANT - Anunț privind desfășurarea probei scrise

15.12.2021 - Anunț rezultate probă scrisă

20.12.2021 - Anunț rezultate probă interviu

22.12.2021 - Anunț rezultate finale

 • Muncitor nercalificat bucatarie

Fisa post * Tematica si bibliografie

08.12.2021 Anunț Selectie dosare

15.12.2021 - Anunț rezultate probă scrisă

20.12.2021 - Anunț rezultate probă interviu

22.12.2021 - Anunț rezultate finale

 • Muncitor calificat IV - Fochist

Fisa post * Tematica si bibliografie

08.12.2021 Anunț Selectie dosare

15.12.2021 - Anunț rezultate probă scrisă

20.12.2021 - Anunț rezultate probă interviu

22.12.2021 - Anunț rezultate finale


ANUNȚ Concurs post Vacant Farmacist Specialist

NOU 09.12.2021 - Anunt privind data si locatia de desfasurare a probei scrise

Nou 16.12.2021 - Anunt proba scrisa

Nou 17.12.2021 - Anunț rezultate concurs post vacant Farmacist specialist

Nou 17.12.2021 - Catalog definitiv

Nou 22.12.2021 - Decizie validare concurs de ocupare a postului de Farmacist specialist


NOU 04.10.2021 - Anunt Suspendare Concurs Ocupare Posturi Vacante

NOU 17.09.2021 - Anunt concurs ocupare posturi vacante - perioada nedeterminata

 • Asistent medical generalist debutant, studii PL

Fisa post * Tematica si bibliografie

 • Infirmiara, 6 luni vechime

Fisa post * Tematica si bibliografie

 • Infirmiara, debutant

Fisa post * Tematica si bibliografie

 • Muncitor necalificat suptaveghere bolnavi psihici periculosi

Fisa post * Tematica si bibliografie

 • Muncitor nercalificat bucatarie

Fisa post * Tematica si bibliografie

 • Muncitor calificat IV - Fochist

Fisa post * Tematica si bibliografie


05.10.2021 - Anunț Concurs Promovare Internă Anunț final


NOU!!! 22.07.2021 - ANUNȚ OCUPARE  POSTURI -  PERIOADĂ DETERMINATĂ - FĂRĂ CONCURS (conf. Lg 55/2020)

Anunt selecție dosare Muncitor necalificat bucătărie  *  Anunț rezultate probă interviu de angajare Muncitor necalificat bucătărie

Anunt selecție dosare Muncitor Clificat fochist IV   


01.04.2021 - ANUNȚ CONCURS MANAGER PERSOANĂ FIZICĂ

05.05.2021 -ora 14:00- Anunț selecție dosare Concurs Manager - persoană fizică

07.05.2021 - ora 13:30 - Anunț al Comisiei de soluționare a contestațiilor

17.05.2021 - ora 15:00 - Anunț susținere Proiect de mamagement Idricianu Victor

          ANUNȚ FINAL concurs manager - persoană fizică


NOU!!! 23.11.2020 - ANUNȚ OCUPARE  POSTURI -  PERIOADĂ DETERMINATĂ - FĂRĂ CONCURS


NOU!!! 13.11.2020 - ANUNȚ OCUPARE  POSTURI -  PERIOADĂ DETERMINATĂ - FĂRĂ CONCURS


NOU!!! 15.10.2020 ANUNȚ OCUPARE POST FARMACIST SPECIALIST -  PERIOADĂ DETERMINATĂ - FĂRĂ CONCURS


 

NOU Septembrie 2020 - Anunț examen promovare în trepte profesionale superioare


Nou Iunie 2020 - Anunț examen promovare în trepte profesionale superioare


Anunț Concurs post vacant Director Financiar-Contabilitate

Anunt Selectie Dosare      Anunț probă scrisă    Anunț proiect management    Anunț probă interviu    Anunț Final


NOU! (06.12.2019) Anunț Concurs post vacant PSIHOLOG PRACTICANT   -   Calendar concurs, Condiții de participare

Anunț Selecție dosare (23.12.2019)   Anunț Probă scrisă    Anunț Probă interviu    Anunț Final


NOU! (05.12.2019) Anunț Concurs posturi vacante   -   Calendar concurs, Condiții de participare

(NOU 07.01.2020) ANUNȚ ORGANIZARE PROBĂ SCRISA CONSURS ASISTENT MEDICAL GENERALIST

Anunț Selecție dosare   Anunț Soluționare contestații   Anunț Probă Scrisă  Anunț Probă Interviu    Anunț Final


Anunț Selecție dosare  Anunț Probă Scrisă    Anunț Probă Interviu   Anunț Final


NOU! (26.09.2019) Anunț Examen de promovare pentru trecerea în trepte profesionale superioare  Economist

NOU! (09.08.2019) Anunț Concurs posturi vacante   -   Calendar concurs, Condiții de participare

Anunț selecție dosare  Anunț soluționare Contestație  Anunț probă scrisă   Anunț probă interviu  Anunț FINAL

Anunț selecție dosare  Anunț probă scrisă   Anunț probă interviu  Anunț FINAL

Anunț selecție dosare  Anunț probă scrisă   Anunț probă interviu  Anunț FINAL

Anunț selecție dosare   Anunț probă scrisă   Anunț probă interviu  Anunț FINAL

Anunț selecție dosare  Anunț probă scrisă  Anunț probă inteviu   Anunț Final

angajari