Informatii si Documente Publice

Platforma Națională de Pregătire pentru Situații de Urgență - fiipregatit.ro

CONSILIUL ETIC AL SPITALULUI

PLANUL DE INTEGRITATE AL SPITALULUI - IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE 2021-2025

INTEGRITATE INSTITUȚIONALĂ

Informatii si Documente Publice

Informaţii despre Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Grajduri

Masuri de prevenire a infecției COVID 19

Informații Covid 19 - DSP Iași

Planul strategic al SPMS Pădureni-Grajduri Iași 2021-2026

Structura organizatorică

Reglementări privind protecția datelor cu caracter personal

Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Padureni - Grajduri funcţionează in principal pe baza următoarelor acte legislative:

Legislaţie Medicală

• Codul penal cu completările şi modificările ulterioare
• Codul de procedură penală cu completările şi modificările ulterioare
• Legea nr. 487/2002 a sănătăţii mintale
• Ordinul nr. 372/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a legii sănătăţii mintale
• Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacienţilor
• Ordinul nr. 386/2004 pentru aprobarea normelor de aplicare a drepturilor pacientilor
• Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii cu completarile si modificarile ulterioare
• Ordinul nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare
• Ordinul nr. 713/2004 privind aprobarea normelor de autorizare sanitara a unitatilor sanitare cu paturi
• Ordinul nr. 916/2006 privind aprobarea normelor de supraveghere, prevenire si control al infectiilor nosocomiale in unitatile sanitare.

Legislaţie Financiar-Contabibilă

• Ordinul nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestora
• Legea nr. 500/2002 privind finantele publice cu modificarile ulterioare
• Legea contabilitatii nr. 82/1991 cu completarile si modificarile ulterioare
• Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale

Contracte si Documente Anuale

  • Anul 2016
  • Anul 2015
  • Anul 2014

Institutii Partenere

În spital se derulează Programul national de profilaxie în patologia psihiatrică și psihosocială sub managementul Centrului National de Sănătate Mintală și Luptă Antidrog.

Documente .PDF

Toate documentele prezentate sunt în format .pdf. Pentru a le citi este nevoie de programul gratuit Adobe Reader sau de oricare alt utilitar care citeşte fişiere .pdf.

Declaratii de Avere, Interese si incompatibilitati

Declaraţii pe propria răspundere in conformitate cu Ordinul 632 /2006 al Ministerului Sănătăţii

Frequently asked questions (FAQ) or Questions and Answers (Q&A), are listed questions and answers, all supposed to be commonly asked in some context, and pertaining to a particular topic.