Spitalul de Psihiatrie și pentru Măsuri de Sguranță Pădureni-Grajduri din Iași este o unitate sanitară publică, cu personalitate juridică, finanțată integral din venituri proprii din contractele încheiate prin sistemul de asigurari sociale de sănătate și aflată în subordinea Ministerului Sănătății.
Spitalul de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Pădureni-Grajduri are sediul într-o fosta unitate militară situată pe raza comunei Grajduri, Județul Iași, într-o zona împădurită la aproximativ 25 de kilometri de Municipiul Iași.
Spitalul este o unitate sanitară de tip monospecialitate, cu paturi distribuite în sistem pavilionar, care asigură spitalizare continuă pentru o categorie aparte de pacienți și anume:

Pacienții sunt internați în baza art.110 Cod Penal, în baza unei sentințe penale ramasă definitiva și care provin din cele  6 județe arondate unității prin act administrativ al Ministrului Sănătății, și compartiment TBC pentru pacienții internați în baza art. 110 Cod Penal din toată țara.