L E G E A Nr. 95 privind reforma în domeniul sanatatii

Titlul I – Sanatatea publica.
Titlul II – Programele nationale de sanatate.
Titlul III – Asistenta medicala primara.
Titlul IV – Sistemul national de asistenta medicala de urgenta si de prim ajutor calificat.
Titlul V – Asistenta medicala comunitara.
Titlul VI – Efectuarea prelevarii si transplantul de organe, tesuturi si celule de origine umana în scop terapeutic.
Titlul VII – Spitalele.
Titlul VIII – Asigurarile sociale de sanatate.
Titlul IX – Cardul european si cardul national de asigurari sociale de sanatate.
Titlul X – Asigurarile voluntare de sanatate.
Titlul XI – Finantarea unor cheltuieli de sanatate.
Titlul XII – Exercitarea profesiei de medic. Organizarea si functionarea Colegiului Medicilor din România.
Titlul XIII – Exercitarea profesiei de medic dentist Organizarea si functionarea Colegiului Medicilor Dentisti din România.
Titlul XIV – Exercitarea profesiei de farmacist. Organizarea si functionarea Colegiului Farmacistilor din România.
Titlul XV – Raspunderea civila a personalului medical si a furnizorului de produse si servicii medicale, sanitare si farmaceutice.
Titlul XVI – Înfiintarea, organizarea si functionarea Scolii Nationale de Sanatate Publica si Management Sanitar.
Titlul XVII- Medicamentul.
Aceasta lege a fost adoptata în temeiul prevederilor art. 114 alin. (3) din Constitutia României, republicata, în urma angajarii raspunderii Guvernului în fata Camerei Deputatilor si a Senatului, în sedinta comuna din data de 21 februarie 2006.
Bucuresti, 14 aprilie 2006. Publicata in Monitorul Oficial Nr. 372, Vineri, 28 aprilie 2006