DOCUMENTE NECESARE PENTRU INTERNARE

Internarea Bolnavilor Psihici Incadrati in Baza Art 110. CP

Pentru bolnavii psihici încadraţi în baza art. 110 C.P. și pentru cei care se dispune internarea medicală provizorie, internarea se face în baza unei sentințe penale judecătorești.

Acte necesare:

• act de identitate
• sentinţă penală de încadrare în prevederile art. 110 C.P
• încheiere internare medicală provizorie
• raport de expertiză medico-legală psihiatrică

Obligarea la Tratament Medical CF Art. 109 Cod Penal

Dacă făptuitorul din cauza unei boli ori a intoxicării cronice prin alcool, stupefiante sau alte asemenea substanţe, prezintă pericol pentru societate, poate fi obligat a se prezenta în mod regulat la tratament medical până la însănătoşire.

Când persoana faţă de care s-a luat această măsură nu se prezintă regulat la tratament, se poate dispune internarea medicală.

DOCUMENTE LA EXTERNARE

  • Biletul de iesire din Spital
  • Scrisoare medicala
  • Sentinta Penala ramasa defintiva prin care sa dispus incetarea sau inlouirea masurii internarii mediacale

INFORMATII SI DOCUMENTE PUBLICE

Program Vizite

Luni - Vineri
11:30 şi 17:30

Sâmbăta și Duminica

10:30 şi 17:30

Pentru pacienții internati, la solicitare, membrii familiei pot discuta direct cu medicul curant în timpul programului zilnic de lucru al acestuia, între orele 11:30 – 14:00 de Luni până Vineri.

* Conform Ordin M.S. nr. 3670/2022 privind stabilirea programului de vizite în unitățile sanitare publice.

Reguli de conduita pentru VIZITATORI

doctor-3_600_600

Reguli de conduită ale vizitatorilor:

• să respecte programul de vizită afisat;
• să se prezinte la agentul de pază cu un act de identitate pentru a fi trecut în registru și a primi un ecuson cu inscriptia "VIZITATOR" pe care să-l poarte pe toată perioada vizitei;
• este interzis accesul vizitatorilor în stare de ebrietate sau sub influiența unor substanțe halucilogene;

• este interzis accesul vizitatorilor care prezintă semne clinice de infecție respiretorie acută;

• este interzisă introducerea în unitate a băuturilor alcoolice, a produselor din tutun (tigarete) fără timbru fiscal al statului român (țigări de contrabandă), brichete, chibrituri sau alte mijloace de inițiere a focului, a drogurilor, obiectelor tăioase-înțepătoare / contondente sau medicamente;
• este interzisă introducerea alimentelor cărora nu li se poate verifica/certifica provenienta si termenul de valabilitate;
• este interzisă folosirea telefonului mobil cu cameră foto, aparat de fotografiat sau alte aparate de înregistrare şi filmare.

FEED BACK

Atenție!
- Opiniile exprimate de dvs. în cadrul chestionarului trebuie să se refere la experiența avută în cadrul unității sanitare.
- Nu completați acest chestionar dacă aveți mai puțin de 18 ani.
- Fiecare linie din tabel reprezintă o întrebare și necesită un răspuns.
- Informațiile pe care le furnizați sunt confidențiale.

Feed-Back Pacient